Dagens rebeller är konservativa

Konservatismen bör ses mer som en motståndsrörelse, än en ideologisk programförklaring. I ett samhälle som länge dominerats av radikaler är det snarast rebelliskt att vara konservativ.

Det räcker inte att kritisera halmdockor, Bergström

Tankesmedjan Oikos kommer att få ett stort utrymme – om liberaler inte förmår att debattera konservatism utan att angripa halmdockor. En seriös idédebatt kräver seriösa argument, replikerar Fredrik Hultman, projektledare Frihetlig konservatism på tankesmedjan...

Oikos – den nya tankesmedjan

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras den nya tankesmedjan Oikos som startas av Sverigedemokraternas Mattias Karlsson.Med Lydia Wålsten. Som gäster deltar Arvid Hallén, Karin Svanborg-Sjövall och Andreas Bergström. Av Svenska Dagbladet.