En ny rörelse i ett nytt valår

En ny rörelse i ett nytt valår

För första gången på många år har en utomparlamentarisk konservativ rörelse vuxit sig stark med målet att förändra svensk politik. De förändrade förutsättningarna är en game-changer vad gäller den konservativa högerns förmåga att konkurrera mot vänstern. Framväxten av...
Tre udda bestämmelser i svensk rätt

Tre udda bestämmelser i svensk rätt

Tidigare i år tog jag juristexamen vid Lunds universitet, och efter mina fyra och ett halvt år på universitet kan jag stolt meddela att jag numera kan avsevärt fler användbara paragrafer än då jag började. Samtidigt har jag gjort en sällsam upptäckt. En rättsordning –...