FÖR ETT TRYGGT, SAMMANHÅLLET OCH VÄLMÅENDE SVERIGE

Våra idéer, värderingar, och verksamhet syftar till att vända den destruktiva kurs som vårt land har försatts på. Vi tror på en starkare nationell sammanhållning, samhörighet och identitet. Därför bildar vi opinion för en konservativ samhällsutveckling.

VI UTBILDAR OCH STÖDER MORGONDAGENS HÖGER

Oikos strävar efter att säkra en framstående plats för svensk och västerländsk konservatism i den svenska offentligheten. Vi ser det som vår uppgift att både presentera och påminna om den mångfacetterade konservativa idétraditionen och att utgöra en kraft för dynamiskt nytänkande inom den konservativa rörelsen. Vi vill vara en enande kraft inom den svenska högern och utgöra en miljö där morgondagens konservativa ledare kan växa.

Vår breda palett av verksamheter innefattar bland annat:

Seminarier, utbildningar och konferenser.

Framtagande av akademiska rapporter kring angelägna ämnen.

Översättning och utgivning av konservativ litteratur.

Opinionsbildning i angelägna frågor, både via egna kanaler och inom ramen för etablerade medier.

BOKA OSS SOM TALARE

Våra företrädare är bland Sveriges mest efterfrågade och uppskattade föreläsare, panelister och debattörer. Vi medverkar gärna i utbildningar, paneler och föreläsningar, såväl i digitalt som fysiskt format.

MATTIAS KARLSSON

MALCOM KYEYUNE

ARVID HALLÈN

ASLE TOJE

NAWEED KHAN

SAMARBETEN

Om er organisation vill samarbeta med oss eller om ni har en pressförfrågan, vänligen kontakta oss nedan.

RAPPORTSAMARBETEN

EVENTSAMARBETEN

PRESSFÖRFRÅGAN

FÖLJ OSS PÅ

GÅ MED I RÖRELSEN