BIDRA TILL STIFTELSEN

1. Vi tror på ett tryggare, mer sammanhållet och välmående Sverige. När du ger en gåva till Tankesmedjan Oikos är du med och bygger den konservativa rörelsen.

2. Tankesmedjan Oikos drivs av Insamlingsstiftelsen för Svensk Konservatism (ISK). Stiftelsens uppgift är att främja svensk konservatism, och när du ger till den är du med och bygger Tankesmedjan Oikos.

3. Vår verksamhet är beroende av din generositet. Vi vet att du också tycker att Sverige är på väg åt fel håll. Genom att ge ett bidrag till stiftelsen kan du hjälpa till att göra något åt det.

VAR MED OCH BYGG DEN KONSERVATIVA RÖRELSEN

Oikos uppbär inget skattefinansierat stöd och är helt beroende av ditt bidrag för att kunna fortsätta vår verksamhet. Varje donation gör skillnad för vår slagkraft och vi strävar efter att en så stor del av våra medel som möjligt alltid skall gå till utbildande och opinionsbildande verksamhet. Var med och få Sverige på rätt köl igen! Var med och bygg den konservativa rörelsen!

Donera till Oikos via kortbetalning

Donera till Oikos via:

Swish:
Telefonnummer1234850186
eller via QR-koden till nedan.

Bankgiro: 5528-0473 till Insamlingsstiftelsen för Svensk Konservatism

IBAN: SE2950000000052401056602

BIC/SWIFT: ESSESESS

FÖLJ OSS PÅ

GÅ MED I RÖRELSEN